Xem xét sản phẩm

Chúng tôi đã đứng trên thị trường bán máy đã qua sử dụng trong hơn 30 năm. Bên cạnh các loại máy đã qua sử dụng, chúng tôi vẫn cung cấp các loại Máy Phay Cầu, Máy Phay Góc các loại nhằm đáp ứng giải pháp đa dạng cho mọi khách hàng.

Xem xét sản phẩm

Máy tiện CNC / Trung tâm gia công / Máy mài / Máy khoan / Máy phóng điện / Máy thông thường khác

SEHO cung cấp dịch vụ tốt nhất và giá cả hợp lý nhất cho khách hàng, chúng tôi cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. SEHO kinh doanh nhiều loại máy khác nhau, chẳng hạn như máy tiện CNC, trung tâm gia công, máy mài, máy doa, máy phóng điện và máy đã qua sử dụng khác với tất cả các thương hiệu nổi tiếng.

    Thông cáo báo chí