Máy phóng điện_E.DM

Máy phóng điện_E.DM

Các sản phẩm sau đây là Máy phóng điện, SEHO đã được bán trong vài năm qua. Chúng tôi thực sự tự hào về kinh nghiệm phong phú của mình trong việc bán Máy phóng điện trên khắp thế giới.

Wirecut EDM

Nó thuộc về loại công nghệ xử lý đặc biệt và là một máy công cụ để gia công phóng điện. Nó được sử dụng rộng rãi trong gia công vật liệu siêu cứng, vật liệu khó gia công và các bộ phận có thành mỏng.

Máy phóng điện

Máy phóng điện là một loại tia lửa điện được tạo ra bởi sự phóng điện, làm cho chi tiết gia công trở lại hình dạng khi cần thiết. Nó được sử dụng rộng rãi trong sản xuất khuôn mẫu, gia công các bộ phận chính xác. Các vật liệu siêu cứng và khuôn có hình dạng phức tạp và các bộ phận khó gia công bằng phương pháp cắt truyền thống có thể được xử lý bằng Máy phóng điện. Ví dụ, gia công lỗ sâu và mỏng, lỗ có hình dạng đặc biệt, rãnh sâu, khe hẹp, lỗ ren và các khuôn khác.


Thông cáo báo chí