Máy phay

Máy phay

Các sản phẩm sau đây là Máy phay, SEHO đã được bán trong vài năm qua. Chúng tôi thực sự tự hào về những kinh nghiệm phong phú của mình trong việc bán Máy phay trên toàn thế giới. SEHO đã hoạt động kinh doanh trong 30 năm này, có một số loại Máy phay bao gồm: trung tâm khai thác, trung tâm gia công hai mặt, giàn trung tâm gia công trục, trung tâm gia công cột đôi và trung tâm gia công dọc ... vv, dưới đây là hồ sơ bán hàng của các máy phay chúng tôi đã bán.

Trung tâm khai thác
Trung tâm gia công cột đôi 5Face
Cổng trục trung tâm gia công 5 trục
Trung tâm gia công cột đôi
Trung tâm gia công dọc

Thông cáo báo chí