Máy nghiền

Máy nghiền

Trong thời gian SEHO đã hoạt động kinh doanh trong nhiều năm này, có một số loại máy mài bao gồm: Máy mài bề mặt, máy mài hình trụ, máy mài không tâm và máy mài dao và máy cắt ... vv., Dưới đây là hồ sơ bán hàng của máy mài mà chúng tôi có đã bán.

Máy mài bề mặt

Sự xuất hiện của máy mài bề mặt được thể hiện bằng bàn làm việc nằm ngang, có thể được sử dụng để chuyển động qua lại. Bề mặt của chi tiết gia công chủ yếu được mài bằng chu vi bên ngoài của đá mài. Ngoài ra còn có máy mài đứng sử dụng mặt cuối của đá mài để mài phía trước, thích hợp cho việc mài nặng. Nó cũng được sử dụng để tạo rãnh có hình dạng phức tạp với số lượng cắt lớn và có thể được sử dụng để nghiền cấp liệu rão ở tốc độ cấp dữ liệu rất thấp.

Máy mài hình trụ

Máy mài hình trụ có thể gia công nhiều loại hình dạng khác nhau, nhưng vật thể phải có trục quay ở giữa. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở các hình dạng như hình trụ, hình elip, cam hoặc trục khuỷu. Có 5 loại máy mài hình trụ khác nhau: mài đường kính ngoài, mài đường kính trong, mài chìm, mài cấp liệu và mài không tâm.

Máy mài không tâm

Phương pháp mài của phương pháp mài không tâm là phương pháp mài trong đó dao cắt được sử dụng để đỡ chi tiết gia công mà không hỗ trợ lỗ tâm. Nó được cấu tạo bởi ba bộ phận chính: đá mài, bánh điều chỉnh và dao cắt hỗ trợ.

Máy mài công cụ và máy cắt

Mục đích chính của máy mài là mài bề mặt, sử dụng các công cụ mài mòn để mài chi tiết gia công để có được hình dạng, kích thước và bề mặt gia công mong muốn. Máy mài thường được sử dụng khi kích thước của chi tiết gia công nhỏ, yêu cầu về độ chính xác và độ phẳng bề mặt cao, và máy mài không phù hợp để gia công phức tạp cao.


Thông cáo báo chí