• Máy gia công   kim loại đã qua sử dụng
  Máy gia công
  kim loại đã qua sử dụng
 • Máy tiện CNC   tự động SEHO A-6 +
  Máy tiện CNC
  tự động SEHO A-6 +
 • Phụ kiện máy gia   công kim loại
  Phụ kiện máy gia
  công kim loại
 •  Xây dựng lại  máy móc
  Xây dựng lại máy móc

Chúng ta là ai

Chúng tôi đã đứng trên thị trường bán máy đã qua sử dụng trong hơn 30 năm. Bên cạnh các loại máy đã qua sử dụng, chúng tôi vẫn cung cấp các loại Máy Phay Cầu, Máy Phay Góc các loại nhằm đáp ứng giải pháp đa dạng cho mọi khách hàng.

Đọc thêm

Chúng ta làm gì

Chúng tôi cung cấp nhiều loại giải pháp cho mọi khách hàng bằng kinh nghiệm thành thạo của mình. Chúng tôi cung cấp các loại máy đã qua sử dụng, máy phay cầu, đầu phay góc khác nhau và các bộ phận cơ khí (ví dụ như Turcite, Key Pad, v.v.) đã qua sử dụng chất lượng cao để đáp ứng thị trường.

Đọc thêm

sản phẩm nổi bật

Thông cáo báo chí