[Đầu góc] Làm thế nào để đảm bảo đầu phay góc có thể gắn tốt trên trục chính của máy?

[Đầu góc] Làm thế nào để đảm bảo đầu phay góc có thể gắn tốt trên trục chính của máy?

Nó yêu cầu một mặt bích để kết nối đầu phay góc và trục chính của máy. Vui lòng cung cấp cho chúng tôi kích thước trục chính chi tiết, chúng tôi sẽ đề xuất kích thước mặt bích kết nối cho bạn.

Press Release